KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA PARA CEZALARI (TL) >

 

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2017 (TL) CEZA MİKTARI 2018 (TL) CEZA MİKTARI 2019 (TL) CEZA MİKTARI 2020 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 9.186 10.515 0.00 0.00
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 914 1.046 0.00 0.00
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3.671 4.202 0.00 0.00
4817 sayılı Kanunun 18'inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 519 594 0.00 0.00


4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2013 (TL) CEZA MİKTARI 2014 (TL) CEZA MİKTARI 2015 (TL) CEZA MİKTARI 2016 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7.325 7.612 8.381 8.848
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 731 759 835 881
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.928  3.043 3.350 3.536
4817 sayılı Kanunun 18'inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 365 379 417 440

 

Not: Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

       Ayrıca, kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine        dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.