Televizyon ve Radyo Yayınları
5510 Sayılı Kanun (Güncel)
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Pic Pic Pic
Asgari Ücret - SPEK
Kıdem Tazminatı Tavanı
Netten Brüte Ücret
İnşaat Birim Listesi
İnşaat M2 Maaliyet Hesabı
Ahmet Ağar
11-1-2012
2012 Yılı Asgari Ücret ve Değişen Parametreler
Ahmet Ağar
10-1-2012
Genel Sağlık Sigortası 01.01.2012 Tarihinden İtibaren Uygulamaya Girmiştir
Ahmet Ağar
21-11-2011
Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kesilmesi Emekli Olup Çalışanları Cezalandırmaktır.
Ahmet Ağar
20-6-2011
İhaleli İşlerin Daimi İşyerinde Yapılması Halinde Beş Puanlık İndirimden Yararlanmanın Yolları
Ahmet Ağar
09-3-2011
İşverenlere Torba Kan. ile Sig.Prim Teşv.Getirilmiş,Bir İşçi İçin Prim İnd. Tav. 1.009.TL'na Çıkarılmıştır
Ahmet Ağar
27-11-2010
İşe Uygunluk Rap. Almaya Gönderilen Kişi İşe Başlamazsa İşverene 3.042.-Tl. Ceza Kesilmektedir.
Ahmet Ağar
30-9-2010
Kadınların Doğum Borçlanma Sürelerine Ait Yasal Hakların Bir Bölümü Genelge ile Kaldırılmıştır.
Ahmet Ağar
07-9-2010
Doğum Borçlanması Ve Hizmet Borçlanma Türleri
Ahmet Ağar
25-7-2010
Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İhaleli İşlkere Ait İlişiksizlik Belgesi Almak İçin Yapılan Düzenlemeler
Ahmet Ağar
27-6-2010
İhaleli İşler ile Özel Bina İnşaatı İşlerine ait Eksik İşçilik Borçları da Taksitle Ödenebilecektir.
Ahmet Ağar
16-5-2010
İstirahatlı Olan İşçilerin İşyerinde Çalışmadıklarını Bildirmeyen İşverenlere Ceza Getirildi
Ahmet Ağar
21-3-2010
İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Teşviklerin Şüreleri Uzatılmıştır
Ahmet Ağar
22-1-2010
İşyerinde 50 İşçi Çalıştıran İşverenlere Yeni Mali ve Yasal Yükümlülükler Getirilmiştir
Ahmet Ağar
01-1-2010
2010 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tespit Edildi
Sayfa :[1][2][3][4][5][6][7][8]


y a r a r l ı   l i n k l e r


Web'te Türkçe
Site İçi


- 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 6331 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
- 4817 S. K.'na Göre Kaçak Yabancı İşçi Çalıştıranlara Uygulanacak Para Cezaları
- Yabancıların Çalışma İzin Başvuruları
- Yıllık Ücretli İzin Süreleri
- Kıdem Tazminatı Tavanı
- 4-A Belge Türleri
- Eksik Gün Nedenleri
- İşten Çıkış Kodları