GENEL SAĞLIK SİGORTASI 01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN

UYGULAMAYA GİRMİŞTİR.

            Bilindiği ve hatırlanacağı gibi, Sosyal Güvenlik Reformu olarak da adlandırılan ve tamamı 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kanunları yürürlükten kaldırılmış ve bu üç kanuna tabi olanları tek çatı altında toplayarak, yıllardan beri yapılan uygulamalarda da çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kanunla, kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanmasını sağlamak için genel sağlık sigortası getirilmiştir.

            Ancak, önce 1 Ekim 2008 tarihinde zorunlu olan GSS, (Genel Sağlık Sigortası)  önce 1 Ekim 2010 tarihine, ikincide ise 31.12.2011 tarihine ertelenmişti. Bu tarihten sonra yani, 01.01.2012 tarihinden itibaren artık GSS zorunlu olarak uygulamaya girmiştir. Buna göre;

            SGK’ nın verilerine göre 9,5 milyon yeşil kartlı bulunmaktadır. Bunlar,  1 Ocak’tan itibaren Yeşil kartlılar ile Türkiye’de ikamet edip herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek mutlaka aile içi gelir testini yaptırmaları gerekiyor.  

            Yeşil kartlılar, bir yıllık vizeleri doluncaya kadar herhangi bir işlem yapmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir. Ancak, bir yıllık vizesi dolan yeşil kart sahipleri gelir testine tabii olacak ve bir ay içerisinde gelir testini yapmaları gerekecektir.

            Ayrıca Part-time çalışan işçilerin bugüne kadar bir yıl içinde otuz gün prim ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanma hakları vardı. Ancak kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışanlar ile, ev hizmetlerinden ay içerisinde otuz günden az çalışan sigortalıların           01 Ocak 2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini otuz güne tamamlamaları gerekecektir. Bu durumdakiler isterlerse eksik günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak da tamamlayabilirler.

            Bu kapsamda prim ödeyenler isteğe bağlı sigorta ile hem emeklilik hakkını kazanacaklar, ve hem de Genel Sağlık Sigortasından yararlanacaklar. Bunların isteğe bağlı olarak ödeyecekleri primler, SSK (4/a) sigortalılığına sayılacaktır.

            Gelir Tespiti Ne Demektir:

            Gelir tespitinde aile fertlerinin bütün harcamaları, taşınır-taşınmazları ile bunlardan elde edilen toplam geliri dikkate alınacaktır. Gelir testinde aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyükanne ve büyükbabadan oluşan tüm aile fertleri esas alınacaktır.

            Yapılacak gelir tespitine göre, aile fertlerinin toplam geliri, ailedeki kişi sayısına bölünerek gelir durumu tespit edilecektir.

            Ailedeki kişi başına aylık ortalama geliri,

           1. Aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünün altında yani bugün için 295,50 TL. den az ise o ailenin tüm fertleri hiçbir prim ödemeden sağlık hizmetinden yaralanacaklar. Bunların primi devlet tarafından ödenecektir.

           2. Aylık geliri asgari ücretin üçte biri (295,50 lira) ile asgari ücret (886,50 TL) arasında olanlar, aylık 35,46 TL GSS primini ödeyecek,

            3. Aylık geliri asgari ücret (886,50 TL) ile asgari ücretin iki katı (1.773,00 TL) arasında             olanlar, aylık 106,38 TL GSS primi ödeyecek

            4. Aylık geliri asgari ücretin iki katından (1.773,00 TL) daha fazla olanlar, aylık 212,76 TL GSS primi ödeyecek.  

            Gelir testini 31 Ocak 2012 tarihine kadar veya yeşil kart vizesi bittikten sonra bir ay içinde yaptırmayanların, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık gelirinin asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek aylık 212,76 TL GSS primini ödemeleri gerekecektir.

 

                                                                                                          Ahmet Ağar

                                                                                               Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369–4199374 Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com


| | Bu yazi toplam 5872 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)