2012 YILI ASGARİ ÜCRET VE DEĞİŞEN PARAMETRELER

 

               4857 Sayılı İş Kanununun 39. Maddesi hükmü gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2012 Yılı için tespit edilen Asgari Ücret 30.12.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,  Asgari ücrete endeksli olan, Sigorta Priminin Azami ve Asgari Miktarları, Aile ve çocuk yardımı ile diğer parametrelerin tutarları değişmiştir.

                Buna göre;

 

                1- 2012 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI:  

 

                                                                            01.01.2012-30.06.2012      01.07.2012-31.12.2012

                                                                                 Dönemleri Arası                 Dönemleri Arası

                                                                               Günlük        Aylık               Günlük         Aylık

                                                                             ------------    ------------         -----------    ------------

16 Yaşından Büyükler için Brüt Asgari Ücret      29,55 TL.   886,50 TL.       31,35 TL.   940,50 TL.

16 Yaşından Küçükler için Brüt Asgari Ücret      25,35 TL.   760,50 TL.       26,85 TL.   805,50 TL.

 

               2- 2012 YILI BİRİNCİ ALTI AYDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ:

  01.01.2012 – 30.06.2012 DÖNEMİ ASGARİ GEÇİM

  İNDİRİMİ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ÜCRETLİNİN MEDENİ

AYLIK TUTAR

DURUMU

 BEKÂR

66,49 TL

 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

66,49 TL

 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU

76,46 TL

 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU

86,43 TL

 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU

93,08 TL

 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU

99,73 TL

 

 

 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

79,79 TL

 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

89,76 TL

 EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

99,73 TL

 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

106,38 TL

 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

113,03 TL


  Not: Aynı anda birden fazla işverenden ücret alan işçi, sadece bir işverenden                     

          Asgari geçim indiriminden faydalanır.  

                           

           3- PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI: ( 01.01.2012 – 30.06.2012 Tarihleri Arasında )

               Alt Sınır    : 16 yaşından büyükler için günlük 29,55 TL, aylık 886,50 TL.

                                    16 yaşından küçükler için günlük 25,35 TL, aylık 760,50 TL.

               Üst Sınır    : Yaş ayrımı olmaksızın günlük 192,08 TL, aylık 5.762,40 TL.

 

           4- ÇIRAKLARIN SİGORTA PRİMİ: ( 01.01.2012 – 30.06.2012 Tarihleri Arasında )  

               16 yaşından büyükler için günlük 14,78 TL, aylık 443,25 TL.  

               16 yaşından küçükler için ise günlük 12,68 TL, aylık 380,25 TL. Üzerinden hesaplanacak. 

          
5- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ:(01.01.2012–30.06.2012 Tarihleri Arasında)

                Sigortalının tercihine göre aylık 283,68 TL ile 1.843,97 TL arasında olacak.

           
6-BAĞ-KUR'LULARIN ( 4/b' li ) PRİMLERİ:

               4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının primleri de prime esas kazanç sınırları arasında olmak üzere beyan ettikleri gelir tutarı üzerinden ödeniyor. Buna göre Ocak-Haziran/2012 aylarında ödenecek sigorta primleri için beyan edilecek aylık gelir tutarı 886,50 TL ile 5.762,40 TL arasında olacak. Beyan edilen aylık gelir tutarının % 32 si 4/b (Bağ-Kur) Primi olarak ödenecektir.

 

               Ancak yanlarında sigortalı çalıştıranlar, çalıştırdıkları sigortalılardan ücreti en yüksek olan sigortalının ücretinden az gelir beyan edemeyecek.

               
7- YEMEK VE AİLE YARDIMLARI:

                   01.01.2012 – 30.06.2012 tarihleri arasında sigorta primine tabi tutulmayacak olan;

 

                   l Günlük yemek parası 10 kuruş artışla 1,67 TL'den 1.77 TL.' ye,
                   l Aylık çocuk zammı 99 Kuruş artışla 16,74 TL'den 17,73 TL.' ye,
                   l Aylık aile yardımı tutarı ise 4,95 TL artışla 83,70 TL'den 88,65 TL.' ye yükseltilmiştir.


                8- SİGORTA PRİMİNE TABİİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI,

                     ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI:

 

Uygulama                                 Yemek Parası           Çocuk Zammı             Aile Zammı

Dönemi                                       (Günlük)                     (Aylık)                      (Aylık)       

01.01.2012 – 30.06.2012              1,77 TL.                 17,73 TL.                  88,65 TL.                            

01.07.2012 – 31.12.2012              1,88 TL.                 18,81 TL.                  94,05 TL.                             

 

                9- KIDEM TAZMİNATI TAVANI:  

 

                    1475 Sayılı İş Kanununa göre, Kıdem tazminatının yıllık miktarı,  Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Buna göre, 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işçilere ödenecek kıdem tazminatı yıllık tavanı 2.805,04 TL. ’dir.

 

                                                                                                                    Ahmet AĞAR

 

                                                                                                          Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

 

 

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369–4199374 Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web: www.ahmetagar.com


| | Bu yazi toplam 6232 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)