1 Eylül 2013 itibarıyla Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Tüm İşyerleri İçin % 2 Olarak Uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.” hükmünü taşıyan (c) bendi;

        19.01.2013 tarih 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Kanunun 9. maddesiyle değiştirilerek, 01.09.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, (İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi) sigortalının prime esas kazancının % 2’si olarak tespit edilmiştir. Bu primin tamamı eskiden olduğu gibi işveren tarafından ödenecektir..

         Yapılan bu değişiklik doğrultusunda 6385 sayılı Kanunun 10. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun “Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi” başlıklı 83. ve “Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler” başlıklı 84. maddesi yine aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 sayılı Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan bu değişikliğe göre, 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 2 olarak uygulanacaktır.

 Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalışan emeklilerin ücretlerinden de tüm işyerleri için kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 2’si olacaktır.

Böylece, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2’ye yükseltilmiş, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan kısa vadeli sigorta kolları primi olan % 3- 6,5 oranı ise tüm işyerleri için % 2’ye düşürmüştür.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, (İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi) ile ilgili yapılan bu düzenleme, Eylül 2013 ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Az tehlikeli işyerleri ile çok tehlikeli işyerlerinde meydana gelebilecek “ iş kazası riski” oranı aynı olmadığına göre, tüm işyerleri için aynı oranda iş kazası ve meslek hastalığı primi alınması adil olmayıp, hakkaniyet ölçüleri ile de bağdaşmadığı kanısındayım.

                                                                                                                                            Ahmet AĞAR

                                                                                                                      Sosyal Güvenlik Müşaviri

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369 Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com| | Bu yazi toplam 3937 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)